Vata pitta kapha personlighet Vilken dosha är du?

vata pitta kapha personlighet
Source: https://i.pinimg.com/originals/ee/0e/2c/ee0e2ca225772b7d5dc20a88faf5b13e.jpg


AyurVeda är ett enormt stort ämne, och ett behandlingsförlopp är alltid anpassat pitta den unika individen. Likväl finns ett antal riktlinjer och grundläggande principer som alla kan ha nytta av vata förstå. Den bärande principen i AyurVeda är att leva i harmoni med naturen och omgivningarna, för att skapa optimal hälsa och förebygga sjukdom och obalans. AyurVeda är systervetenskap till Yoga, och ägnar sig åt fysisk och mental hälsa medan Yoga fokuserar på den spirituella aspekten kapha mänskligt liv. I dagens Indien används systemet parallellt med västerländsk medicin, och det tar 6 år att utbilda sig till AyurVedisk läkare. Denna definition ligger mycket nära det AyurVediska synsättet, som bygger på personlighet sant holistisk betraktning av människan i samspel med hennes omgivningar. Vata, Pitta, Kapha är i sig varken positiva eller negativa, men de har en positiv karaktär i balans och en negativ när de är ur balans. Den geometriska figuren som vi valt som vår logo, är ett s. k. yantra. Ett yantra är ett kraftfält. vibrationer av energi, vars ljudfrekvenser skapar olika mönster. Alla människor har olika proportioner av doshorna Vata, Pitta, Kapha. Du kan vara en Vata-Pitta, Pitta-Vata eller en Kapha-Vata, etc. Om du fått flest poäng på en eller två av de tre, är det troligt att du kommer att må väl av de råd och de produkter som balanserar just din kombination. Understanding Vata: Minimize Stress and Feed Your Creativity By The Editors at rupdae.goodwomenprizz.be Vata governs movement in the body, the activities of the nervous system, and the process of elimination. plågar hästar korsord Varje individ har sina speciella utmärkande egenskaper vilket formar just din personlighet. Vill du lära dig mera om Ayur Veda och just din kroppstyp samt lära dig laga mat efter Vata, Pitta och Kapha - Då skall du komma ned på någon av våra inspirations- och hälsoresor. Produkter för din kroppstyp. Kapha ger kroppen dess styrka och motståndskraft. Grundtonen hos Kapha-konstitutionen är avslappnad. Exempel på karaktäristiska egenskaper för Kapha kroppstypSolid kraftig kroppsbyggnad, tendens till viktökningStark och uthållig, jämn energinivå, blir sällan sjukLugn personlighet, blir sällan argTar långsamt. Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse. Läs mer om hur vi hanterar cookies! Vi är alla olika — unika! Därför är det viktigt att var och en av oss hittar sin personlighet och låter den styra vad vi mår bra av.